Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Neonfps (3134938-7) – Mannerheimintie 100 A 6, 00250 Helsinki
Sähköposti: info@pizzatarvike.fi

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Jussi Paakkunainen
 2. Rekisterin nimi
  pizzatarvike.fi -verkkopalvelun käyttäjärekisteri.
 3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:
 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • lainsäädännön velvoitteet
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi sekä verkkosivuun liittyvä analytiikka ja tilastolliset tarkoitukset.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (mm. puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), maksutiedot (mm. luottosopimukset ja muut laskutustiedot), verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa mahdollisen kirjautumisen yhteydessä, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 2. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä itseltään sivustolta löytyvien www-lomakkeiden välityksellä.
 3. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 2. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 3. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet:

Verkkokauppamme käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa tietokoneellesi. Käyttäjänä voit aina valita, mitä evästeitä haluat sallia, estää tai poistaa.
Evästeiden tallentaminen on mahdollista estää selaimen asetuksista ja riippuu käytetystä selaimesta. Haittana evästeiden poistamisessa on, ettei verkkokauppa toimi oikein. Verkkokauppamme käyttää evästeitä esimerkiksi käyttäjäsession (istunnon) ylläpitämiseen, joka tarkoittaa että

• valitsemasi tuotteet pysyvät ostoskorissa
• jo syöttämiäsi tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen

Evästeet ovat tähän tarkoitukseen tietoturvallisempi tapa kuin session kuljettaminen osoitekentässä. Verkkokauppa ei voi lukea muiden verkkosivustojen tallentamia evästeitä, vaan vain itse tallentamiaan. Osa verkkokaupan käyttämistä kolmannen osapuolen toiminnoista, kuten Google Analytics, Facebook jne. käyttää myös evästeitä. Nämä osapuolet voivat hakea tietoa esimerkiksi IP-osoitteestasi, mitä verkkoselainta käytät, mikä käyttöjärjestelmä on käytössä, mihin aikaan verkkokaupassamme olet vieraillut sekä myös tietoa siitä, miten verkkokauppaamme käytät.
Kerättyä informaatiota käytämme kehittääksemme verkkokauppaamme entistäkin käyttäjäystävällisemmäksi.

This content is published under the following terms:

CC Attribution License

Shopping Cart